fbpx

Codul de conduită al artiștilor

Pentru ca un artist sau performer să se înscrie și să rămână pe site-ul Lightmark Events, trebuie să respecte următorul cod de conduită:

 

1. Actul artistic se va desfășura la un nivel calitativ cât mai bun și într-o manieră care – în măsura posibilităților –   să reflecte asemănarea cu informațiile, materialele și înregistrările existe  și să corespundă cu prezentarea pe care ați oferit-o clientului prin intermediul materialelor postate pe acest site.

 

2. Artistul garantează că va depune toate eforturile pentru a se adapta la cerințele clientului. Va acționa întotdeauna cu bunăvoință, sensibilitate și politețe față de client, invitați, vizitatori, personalul de scenă și lucrătorii existenți.

 

3. Artistul consimte să furnizeze tot echipamentul necesar pentru realizarea angajamentului, cu excepția cazului în care a fost convenit ca acesta să fie furnizat de client sau de o altă parte. Este obligația actului artistic de a garanta funcționarea propriului echipament utilizat, precum și de a lua toate măsurile necesare de protecție a acestuia.

 

4. Artistul va include în fiecare ofertă pe care o face toate costurile pe care le presupune participarea sa la eveniment.  Mai exact, oferta va include – fără a se limita la – costurile de transport, de cazare, de deplasare la și de la scenă, costurile cu posibili colaboratori, taxe și impozite, etc. De asemenea, oferta va include întregul program solicitat de către client.

 

5. Artiștii nu vor consuma în mod excesiv alcool înainte, în timpul și imediat după executarea angajamentului și atâta timp cât clientul sau invitații acestuia sunt prezenți.

 

6. Artiștii nu vor consuma sub nici o formă substanțe interzise  înainte, în timpul și imediat după executarea angajamentului și atunci când clientul sau invitații acestuia sunt prezenți.

 

7. Artiștii nu vor fuma în zonele în care fumatul este interzis. De asemenea nu vor parca în zone interzise și nu vor deranja în nici un fel accesul participanților la eveniment.

 

8. Artiștii vor avea grijă ca prin comportamentul lor să nu aducă nici o atingere imaginii proprii, imaginii clientului sau a agenției Lightmark Events.

 

9. În momentul în care un eveniment este contractat, artistul nu va mai accepta nici un alt angajament care ar putea să-i afecteze prezența sau prestația în cadrul evenimentului contractat prin Lightmark Events.

 

10. Artiștii vor fi îmbrăcați adecvat evenimentului. Dacă actul artistic presupune purtarea unor costume/haine/accesorii deosebite/excentrice, acest aspect va fi agreeat cu clientul înaintea evenimentului.

 

11. Artistul va face demersurile necesare pentru a avea asigurări de răspundere civilă precum și de a testa – dacă este necesar din punct de vedere legal – dispozitivele electronice wireless/portabile utilizate.

 

12. Artistul este singurul responsabil pentru respectarea tuturor angajamentelor asumate.